Veranderingen en innovaties worden veelal in projectvorm voorbereid en doorgevoerd. Om de projectaspecten tijd, geld, inhoud en kwaliteit te bewaken is van oudsher adequaat projectmanagement een vereiste.  Het wordt dan ook vormgegeven door het hanteren van een methodiek als Prince2. Als opdrachtgevers een aangepaste vorm hiervan hanteren, dan komt onze ruime ervaring met Prince2 van pas om de juiste accenten te leggen.
Daarnaast is aandacht en bewaking van de zachte factoren als teamspirit, vermogen tot samenwerking en het accepteren van alternatieve oplossingen van groter belang om tot resultaat te komen. Bij uitvoering van opdrachten richt onze aandacht zich dan ook op deze aspecten.

 

Projectmanagement

Interimmanagement

Als u behoefte heeft aan tijdelijk management, dan levert Kedge hiervoor managementcapaciteit. Kedge is gespecialiseerd in het managen van IT-afdelingen en daarnaast het aansturen van IT vanuit de organisatie. Uw bedrijfsfilosofie vertalen we in heldere en begrijpelijke taal zodat uw IT-afdeling deze volgt en hieraan gaat bijdragen.

Projectrecovery

Vanuit de praktijk blijkt dat niet alle projecten het geoogde succes behalen. De redenen hiervoor zijn divers. Kedge heeft haar eigen aanpak om gestrande projecten te revitaliseren ontwikkeld. Belangrijker, de aanpak is in de praktijk toegepast en heeft zich bewezen.
Met onze recovery methode worden de oorzaken onderzocht, wordt een verbeterplan opgesteld en worden de eerste stappen naar herstel ingezet.
We hebben vanaf het eerste gesprek aandacht voor de harde en zachte aspecten van het project en haar omgeving. Het verbeterplan omvat vaak aanpassingen aan de projectorganisatie, de producten waaraan gewerkt wordt en de wijze van aansturing. Daarnaast helpen we u op weg om de verbeteringen daadwerkelijk te verankeren in de projectorganisatie.

Diensten